Носача каблова за инсталацију:

01  турнир касета Равно (БЦ3)            02  Држите јединица (БЦ3-ХДУ)          03  Рајзер линк (БЦ3-РЛ)                       04   Сплет плоча (Бц3-С)

05 Преграда Газа (БЦ3-ДС),                 06  Радијус плоча (БЦ3 РП)               07 , Т крст носач (БЦ3-ТЦБ)            08   Болт, и Нут,