सामान्यतया संख्या, आकार र विभिन्न केबल ट्रे को मार्ग र मुख्य बिजुली स्विच बोर्ड को एक अनुमानित स्थान (उपकरणों बाँकी संग समन्वित) देखाउन आधारभूत प्रबन्धको विकास को आरोप मा एक विद्युत विभाग छ। यो चित्र जहाज निर्माण गर्न आवश्यक भएको outfitting बाँकी संग केबल ट्रे रेखाचित्र विकास गर्न विस्तृत इन्जिनियरिङ विभाग पठाइएको छ (isometrics, नींव, ducts।)

जब पाइप र केबल ट्रे समानान्तर बिदा कम्तिमा एक न्यूनतम केबल पहुँच जाने वा पार्श्व क्षेत्र सजिलो केबल को बढते बनाउन निःशुल्क को एक छोडेर महत्त्वपूर्ण छ?।