तेल र ग्याँस Downstream

Besca तेल र ग्याँस market.?From downstream गर्न अपस्ट्रिम भित्र उपयोग विद्युत र यांत्रिक पूर्वाधार को एक वैश्विक निर्माता हो, हाम्रो व्यापक र नवीन उत्पादन भेटी र हाम्रो वैश्विक विनिर्माण आधार स्थानीय पनि सबैभन्दा टाढाको सुविधाहरु सेवा हामीलाई विशिष्ट तैनात बनाउन।

अपस्ट्रिम समाधान

Besca डिजाइन र निर्माता अफशोर वैश्विक लागि प्रणाली र पर्यावरण बाडों समर्थन र तटवर्ती तेल र ग्याँस अन्वेषण र उत्पादन पूर्वाधार आवेदन।?

Downstream

SolutionsBesca डिजाइन र कच्चा तेल को वैश्विक शोधन र प्राकृतिक ग्याँस पूर्वाधार अनुप्रयोगहरूको वितरणको लागि समर्थन र पर्यावरण बाडों विनिर्माण।