केबल trunking स्थापना गाइड:

01 .Straight (बीटी *) 07 .Inside Riser (बीटी * -IR) 13 .Bind अन्त्य (बीटी * -BE) 19 को तहत तल्ला अडान (UFS)
02 .Elbow 45 ° (बीटी * -E1) 08 .Outside Riser (बीटी * -OR) 14 .Straight युग्मक (बीटी * -SC) 20 .Straight कोष्ठक (होटल)
03 .Elbow 60 ° (बीटी * -E2) 09 .Reducer (बीटी * -MR) 15 .Horizontal युग्मक समायोजन (बीटी * -HAC) 21 .Wall कोष्ठक (WB)
04 .Elbow 90 ° (बीटी * -E3) 10 राइट हात Reducer (बीटी * -RR) 16 .ऊर्ध्वाधर युग्मक समायोजन (बीटी * -VAC) 22 .Strengthen कोष्ठक STB ()
05 .Tee (बीटी * -टी) 11 .Left हात Reducer (बीटी * -LR) 17 .Threaded रड (TR) 23 .Ceiling कोष्ठक (सीबी)
06 .Cross (बीटी * -C) 12 .Divider (बीटी * -D) 18 .Bolt र सुपारी (BN) 24 .Strengthening Ceiling कोष्ठक (SCB)