Ихэвчлэн тоо, хэмжээ, төрөл бүрийн кабель үнсний сав чиглэл болон гол, цахилгаан солих самбар нь ойролцоо байршлыг (тоног төхөөрөмжийн бусад уялдуулах) байгаа нь үндсэн зохион хөгжиж буй асуудал эрхэлсэн Цахилгааны газар байдаг. Энэ нь зургийн усан онгоц барих шаардлагатай outfitting бусад кабель тавиурууд зураг боловсруулах нарийвчилсан инженерийн хэлтсийн руу илгээсэн байна (isometrics, сан, суваг).

хоолой болон кабель тавиурууд кабель зэрэгцээ чөлөө наад зах нь хамгийн бага хандах явах, эсвэл кабель холбох хялбар болгохын тулд үнэгүй хажуугийн бүсэд нэг орхиж үед энэ нь чухал байдаг вэ?.