Шийдэл дэмжих, дайх, холбогдож, Мэдээллийн төв тоног төхөөрөмжийг хамгаалах, дэд бүтцийн
Besca нь аж ахуйн нэгжийн сүлжээ болон мэдээллийн төвд бүх механик, цахилгаан, харилцаа холбооны дэд системүүдийн дэмжлэгийн систем, хашлага нь таны нэг цэгийн эх үүсвэр юм. Хосгүй гүн, мэдээлэл төвийн дэд бүтцийн шийдлийг өргөн Bescas та дизайн сонголтыг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог. Бид тэргүүлэх бүтцийн, цахилгаан болон Датаком дэмжлэг систем, хашаа шийдлийг салбарын хамт IT, мэдээлэл төвийн менежер, байгууламж менежер, инженер, гэрээт болон бусад мэдээллийн төв, IT мэргэжилтэн дэмждэг. Та боловсруулахдаа байгаа бол, барих, эсвэл өгөгдлийн төв төсөл, байгууламж, салбар дахь дэмжлэг систем, хашлага тэргүүлэх үйлдвэрлэгч түнш сайжруулах.