Газрын тос & хийн боловсруулах үйлдвэрлэлд

Besca адаг нь дээд газрын тос, байгалийн хийн market.?From дотор ашиглаж цахилгаан болон механик дэд бүтэц нь олон улсын үйлдвэрлэгч бөгөөд манай иж бүрэн, шинэлэг бүтээгдэхүүн санал болгох, манай дэлхийн үйлдвэрлэлийн бааз орон нутагт ч гэсэн хамгийн алслагдсан байгууламж үйлчлэх АНУ-ын хосгүй байр суурьтай байна.

дээд талын шийдэл

Besca загвар, үйлдвэрлэгчид оффшор дэлхийн системийг болон байгаль орчны хашаанд дэмжиж, эрэг нь газрын тос, байгалийн хийн хайгуул, үйлдвэрлэлийн дэд бүтэц програмууд.?

адаг

SolutionsBesca загвар, газрын тос нь дэлхийн цэвэршүүлэх болон байгалийн хийн дэд бүтцийг програмууд түгээх дэмжлэг, байгаль орчны хашаанд үйлдвэрлэдэг.