ДҮ4 шат Tray суулгах гарын авлага:

01  шат бохир Шулуун (ДҮ4)              02 доош зохион нэгж (ДҮ4-HDU)          03 ус өргөх Link (ДҮ4-RL)                     04   Splice хавтан (ДҮ4-S)

05  тусгаарлах зурвас (ДҮ4-DS)                    06  радиус хавтан (ДҮ4-RP)              07 тн хөндлөн хаалт (ДҮ4-TCB)          08   Болт, самар