Цоолсон кабелийн тавиур суулгах гарын авлага:

01  шат бохир Шулуун (ДҮ3 Энэхүү)            02  доош зохион нэгж (ДҮ3 Энэхүү-HDU)          03  ус өргөх Link (ДҮ3 Энэхүү-RL)                       04   Splice хавтан (ДҮ3 Энэхүү-S)

05 тусгаарлах зурвас (ДҮ3 Энэхүү-DS)                 06  радиус хавтан (ДҮ3 Энэхүү-RP)               07 тн хөндлөн хаалт (ДҮ3 Энэхүү-TCB)            08   Болт, самар