ಸುದ್ದಿ
ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೇಬಲ್ ದೂರದರ್ಶನ ಖಾದ್ಯ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಫ್ಲೇಮ್ ಬಳ್ಳಿಯ ಸೇತುವೆ ಫ್ರೇಮ್ ಜ್ವಾಲೆಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು ತಡೆಗೋಡೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ, ಅಗ್ಗಿಸ್ಟಿಕೆ ಜ್ವಾಲೆ ನಿಧಾನ ಪರಿಣಾಮ, ಜೊತೆಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂಕೆಗೆ ದೊರೆತಿದೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ ಗೆ ...
ಮೊದಲ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಟ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹಗುರ. ಕಮಾನಿನಾಕಾರದ ಬರಹ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಯವಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳು ಜೊತೆ ನೀ, ಬಳ್ಳಿಯ ಅನುಕೂಲಕರ. ಮಿನಿಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್ ಖಾದ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಹದ, ಲೋಹದ, ಲೋಹದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಬಿಸಿ ಮಾರ್ಜಕ GALVANIZING, ಎಲ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ರಲ್ಲಿ Unistrut ...

WhatsApp ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾಟ್!