חדשות
אדם, מניעת להבה של מסגרת גשר חוט הלהבת אפקט מכשול צלחת טלביזיה בכבלים מדהימים להפיץ בדרך למעלה חייב מחסום עמדה, כולל פנטסטי של להבות אח השפעה מעכבת, בנוסף קבלה קבלה עקשנית, כמו גם כמות דלק התנגדות, ובנוסף כדי l ...
ראשית: כל קל להתחבר מראה כללי ונקי. ברך עם יצירת כתיבה בצורת קשת, אוספים חלקים, הכבל נוח. דקה, חומרי הגלם שלך המשמשים מתכתית, מתכת, מתכת יחד עם צלחת אלומיניום. Unistrut בבריטניה לבסוף, משטח חיצוני באמצעות גלוון חם לטבול, אל ...