Xeralmente hai un Departamento Eléctrico responsable do desenvolvemento dun arranxo básico mostrando o número, tamaño e vía de diferentes bandexas de cables e unha situación aproximada dos principais sinais de interruptor eléctrico (coordinado co resto dos equipos). Este deseño é enviado ao Departamento de Enxeñaría detallada para desenvolver os deseños bandexas de cables co resto do armamento necesario para a construción do buque (isométricos, fundacións, dutos.)

É? Importante cando tubos e bandexas de cables van deixar polo menos un mínimo de acceso paralelo aos cables, ou deixando unha das zonas laterais libres para facilitar a montaxe de cables.